page-header

Meti Komerc

English:

Meti Komerc is a construction company in North Macedonia that builds homes and other types of buildings. It also sell product that are construction related.

Albanian:

Meti Komerc është një kompani ndërtimi në Maqedoninë e Veriut që ndërton shtëpi dhe lloje të tjera të ndërtesave. Ai gjithashtu shet produkte që kanë të bëjnë me ndërtimin.

Website made with: Wordpress

Ordered by: Construction Company

Client: Meti Komerc

Country of origin: North Macedonia

Language build in: Albanian

Category: