page-header

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve

English:

ITSH is an Albanian organization in North Macedonia that work for the Albanian culture, traditions and friendships among countries.

Albanian:

ITSH është një organizatë shqiptare në Maqedoninë e Veriut që punon për kulturën, traditat dhe miqësitë shqiptare midis vendeve.

Website made with: Wordpress

Ordered by: Government Organization

Client: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve

Country of origin: North Macedonia

Language build in: Albanian

Category: